CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-4313/2022/48

Dotaz:

„na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si dovoluji obrátit se na Vás se žádostí o zpřístupnění následovných informací a to dokumentu:

„1) SMLOUVA A STÁTNÍ ZÁRUKA uzavřena dne 19.09.2000 (v znění ze dne 27.07.2000 a pozdějších dodatků) (dále jen „SSZ“) mezi Českou republikou, jednající prostřednictvím Ministerstva financí České republiky, zastoupeného ministrem financí Pavlem Mertlíkem a ČESKOSLOVENSKOU OBCHODNÍ BANKOU, a.s., IČ: 00001350 (dále jen „ČSOB“), zejména:

a. Dodatku k SSZ ze dne 31.08.2001
b. Všechny dodatky k SSZ
c. Úplné znění SSZ včetně všech jej dodatků.

2) Smlouva o restrukturalizačním plánu uzavřená mezi ČSOB a Konsolidační bankou, s.p.ú. (dále jen „KoB) dne 31.8.2001.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář