CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-3793/2022/48

Dotaz:

„žádáme o přehled veškeré pracovní činnosti, respektive veškeré pracovní výstupy, které za dobu svého pracovního poměru pro ministerstvo financí vykonali pan David Šedivý a Jakub Konečný coby referenti tiskového odboru.

Současně žádáme o kopie veškerého fotografického či video materiálu, který v pracovním poměru pořídili.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář