CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-3676/2022/48

Dotaz:

„Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly Vinařského fondu č.j. MF-2331/2021/1707-10 z 13.5.2021 identifikoval podezření na porušení zákonů a podle § 18 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a § 25 odst. 4 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, je podnětem pro místně příslušný Finanční úřad pro Jihomoravský kraj k dalšímu opatření, zejména pro zahájení řízení ve věci podezření na porušení rozpočtové kázně v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla.

Podle zákona č. 106/1996 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáme o zaslání elektronické kopie podnětu Ministerstva financí v této věci podanému Finančnímu úřadu pro Jihomoravský kraj.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.