CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-4179/2022/48

Dotaz:

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí níže uvedených informací:

1. kolik a na základě jakých zákonů bylo celkem vyplaceno ve formě kompenzačních bonusů obcím v roce 2020 a v roce 2021 (prosím o uvedení samostatně pro rok 2020 a samostatně pro rok 2021, vždy částka a zákon) z důvodu propadu daňových příjmů (vliv pandemie covid‐19),

2. kolik a na základě jakých zákonů bylo celkem vyplaceno ve formě kompenzačních bonusů krajům v roce 2020 a v roce 2021 (prosím o uvedení samostatně pro rok 2020 a samostatně pro rok 2021, vždy částka a zákon) z důvodu propadu daňových příjmů (vliv pandemie covid‐19).

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář