CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-3498/2022/48

Dotaz:

Žádám o poskytnutí dále specifikovaných informací týkajících se státní pomoci poskytnuté ze strany České republiky ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANCE a.s., IČ: 00001350 (dále jen „ČSOB) v souvislosti s prodejem podniku INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKY a.s., se sídlem Senovážné náměstí 32, Praha 1, IČ (dále jen „IPB“) společnosti ČSOB (dále jen „státní pomoc“) na základě:

 • SMLOUVY O PRODEJI PODNIKU uzavřené dne 19. 6. 2000 (dále jen „SPP“) mezi INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, a.s. se sídlem Senovážné náměstí 32, Praha 1, IČ: 45316619 jednající prostřednictvím nuceného správce Ing. Petra Staňka jako prodávajícím a Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Příkopě 14, Praha I, IČ: 00001350 (dále jen „ČSOB“), jako kupujícím a navazujících zajišťujících smluv zejména
 • SMLOUVA A STÁTNÍ ZÁRUKA uzavřena dne 19.06.2000 v znění ze dne 27.07.2000 (popřípadě ve znění pozdějších dodatků) (dále jen „SSZ“) mezi Českou republikou, jednající prostřednictvím Ministerstva financí České republiky, zastoupené ministrem financí Pavlem Mertlíkem a ČSOB.
 • SMLOUVA A SLIB ODŠKODNĚNÍ datována dne 19.06.2000 mezi Českou národní bankou se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika (dále jen „ČNB“) a ČSOB.

Státní pomocí se pro účely této žádosti rozumí jakákoliv státní pomoc poskytnutá ČSOB ze strany České republiky prostřednictvím Ministerstva financí České republiky, ČNB, Konsolidační banky Praha s.p.ú., IČ: 48118672 (v texte jen „KoB“), České konsolidační agentury (v texte jen „ČKA“) nebo prostřednictvím jejich nástupnických organizací nebo jiných nim podřízených organizací v souvislosti s prodejem podniku IPB.

Konkrétně žádám o poskytnutí informací o výše státní pomoc poskytnuté ČSOB ze strany České republiky a o období poskytování státní pomoci, zejména:

 1. V jaké celkové výši byla ze strany České republiky poskytnuta státní pomoc ČSOB s uvedením 
  1. celkové výše poskytnuté státní pomoci,
  2. výše státní pomoci poskytnuté z titulu plnění státních záruk dle článku 2 Smlouvy a státní záruky (SSZ)
  3. výše státní pomoci poskytnuté dle článku 3 Smlouvy a státní záruky (SSZ), zejména z titulu prodeje jednotlivých aktiv podniku IPB na základě uplatnění Specifického práva opce.
 2. V jakém časovém období byla tato státní pomoc ze strany České republiky poskytována (kdy byla ze strany České republiky vyplacena poslední částka z titulu předmětné státní pomoci)?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.