CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-3144/2022/48

Dotaz:

„Žadatel se svým podáním ze dne 30. ledna 2021 obrátil na Ministerstvo finanční ČR s žádostí o poskytnutí informací ve věci regresní úhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem Finančního úřadu pro Středočeský kraj Územního pracoviště v Kolíně v souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo financí svým přípisem vydaným dne 5. února 2021 pod č. j. MF-3513/2021/48-4 informovalo žadatele o tom, že "[p]ožádalo o stanovisko k regresní úhradě příslušné správní orgány. Zda byly naplněny zákonné podmínek pro uplatnění regresní úhrady, je dosud v šetření, které bude uzavřeno v zákonem stanovených lhůtách.".

Na základě žádosti žadatele ze dne 18. března 2021 o sdělení aktuálního stavu vyřízení věci obdržel dne 9. dubna 2021 žadatel přípis Ministerstva financí ČR vydaný dne 6. dubna 2021 pod č. j. MF-9154/2021/48-4, z nějž vyplývá, že "otázka naplnění zákonných podmínek pro uplatnění regresní úhrady je dosud stále v šetření...".

Na základě žádosti žadatele ze dne 3. listopadu 2021 o sdělení aktuálního stavu vyřízení věci obdržel žadatel dne 19. listopadu 2021 přípis Ministerstva financí ČR vydaný dne 18. listopadu 2021 pod č. j. MF-31855/2021/48-4, z nějž vyplývá, že "naplnění zákonných podmínek pro uplatnění regresní úhrady je stále v šetření; zákonná lhůta pro vyřízení regresního nároku doposud neuplynula.".

Žadatel nevidí jediný rozumný důvod, proč by posouzení skutkově banální věci mělo trvat rok, nicméně konstatuje, že lhůta pro vyřízení regresního nároku již uplynula.

Žadatel se proto dotazuje na výsledek prošetření věci a s tím spojené vyřízení žádosti ze dne 30. ledna 2021.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář