CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-2652/2022/48

Dotaz:

„dle výsledku veřejnosprávní kontroly Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2428/2, 130 00 Praha 3, IČO 75112779, provedené Ministerstvem financí ČR v roce 2021 (Č. j.: MF-27648/2020/1707-8) se tento orgán státní správy v případě několika identifikovaných podezření na porušení zákona/ů, podle ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a § 25 odst. 4 zákona č. 255/2012 Sb., obrátil na místně příslušný úřad tj. Finanční úřad pro hlavní město Prahu ve věci podnětu k dalšímu opatření, zejména pro zahájení řízení ve věci podezření na porušení rozpočtové kázně v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovoluji v souvislosti výsledkem veřejnosprávní kontroly požádat o následující informace:

  1. kdy Ministerstvo financí ČR uvedený podnět zaslalo Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu,
  2. zdali Ministerstvo financí ČR již obdrželo rozhodnutí Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu ve věci podezření na porušení rozpočtové kázně v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
  3. zdali byl podán podnět policejnímu orgánu k dalšímu šetření.
  4. Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dále žádám o výsledek veřejnosprávní kontroly Archivu bezpečnostních složek, Siwiecova 2428/2, 130 00 Praha 3, IČO 75112817, provedené Ministerstvem financí ČR cca ve stejném období jako proběhla kontrola Ústavu pro studium totalitních režimů.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář