CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-1919/2022/48

Dotaz:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto Vaší instituci zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací:

DOTAZY:

Jaké odměny byly v loňském roce za I. a II. pololetí vyplaceny náměstkům (prosím o konkrétní částky a komu byly vyplaceny)?

Za co přesně byly odměny vyplaceny (prosím o konkrétní příklady)?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář