CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-584/2022/48

Dotaz:

Rád bych vás tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požádal o sdělení, v jaké výši a s jakým odůvodněním byly za měsíce leden až prosinec roku 2021 vypsány a vyplaceny (i odměny vypsané za prosinec 2021, ale vyplacené až v lednu 2022) mimořádné a cílové odměny všem náměstkům, státnímu tajemníkovi a ředitelům odborů/vedoucím oddělení na vašem resortu.

Informace mi, prosím, poskytněte jmenovitě pro každého pracovníka zvlášť podle jednotlivých měsíců, a specifikujte, za co byly přiznány. To vše ideálně ve strojově čitelném formátu (např. Excel tabulka).

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář