CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-895/2022/48

Dotaz:

„Obracíme se na Vás jako spolek, který se podílí na boji s korupcí a klientelismem ve veřejné správě, přičemž poskytnuté informace potřebujeme pro naši činnost dle stanov, kterou je činnost směřující k podpoře rozvoje etických hodnot v demokratické společnosti, odhalování korupční činnosti ve veřejné správě, podpoře projektů odhalujících korupci ve veřejné správě.

Náš spolek podal 7.9. 2021 k ministerstvu vnitra podnět k provedení kontroly výkonu samostatné působnosti obce Statenice podle § 129 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. (příloha). Ministerstvo vnitra reagovalo sdělením z 20.10. 2021 č.j. MF-28358/2021/6902-6, že předalo Ministerstvu financí část podnětu k provedení kontroly výkonu samostatné působnosti obce Statenice, týkající se nehospodárného nakládání s finančními prostředky obce při zadávání veřejných zakázek.

Žádáme podle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informací – produktů veřejné správy:

  1. Jaké další kroky učinilo Ministerstvo financí ve věci podnětu ke kontrole hospodaření obce Statenice a nakládání s veřejnými prostředky?
  2. Kopie korespondence mezi obcí Statenice a Ministerstvem financí v uvedené věci.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.