CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-34802/2021/48

Dotaz:

„Žádáme tímto o poskytnutí seznamu projektů a jejich příjemců financovaných z programů řízených či administrovaných Ministerstvem financí či jím zřizovanými a přímo i nepřímo řízenými organizacemi, v jejichž kontrolách a auditech bylo identifikováno zjištění, a to v letech 2020 a 2021. Data prosíme ve strukturované formě (ve strojově čitelném formátu viz § 3 (7), tedy MS Excel, CSV, či jiný vhodný SW) a obsahující nejméně následující údaje (ve formě dle § 4a (1)):

Seznam požadovaných položek:

  1. název projektu
  2. číslo projektu
  3. výzva, ze které byl projekt podpořen
  4. příjemce (název, IČO, kontaktní e-mail).

Pokud nebude možné některá data ze zákonného důvodu poskytnout např. z důvodu GDPR (s odkazem § 3 (6) pak prosíme o doprovodnou informaci – sdělení důvodu odepření u každé konkrétní položky viz seznam požadovaných položek výše), prosíme o zaslání alespoň té části dat dle požadavku, která je možné poskytnout a nikoli o zamítnutí žádosti jako celku.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.