CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-27520/2021/48

Dotaz:

Prosím o poskytnutí maximálně detailních informací, zda se na ministerstvu vyvíjí nebo projednává (připomínkuje se, je poskytnut jinými orgány pro informaci apod.) právní předpis, týkající se aplikace účetních standardů IFRS a jmenovitě IFRS 17 pro tuzemské pojišťovny.

Podle mých informací, daná legislativní změna se promítne do novely zákona o účetnictví, ve kterém je mj. uveden záměr stanovit pojišťovnám jako povinný účetní rámec IFRS upravené právem EU. Dále, podle mých neověřených informací již proběhlo neveřejné připomínkové řízení této novely zákona, MFČR disponuje prezentacemi na toto téma, a chystá veřejné připomínkové řízení novely zákona.

Jak je vidět z aplikace ODok, dotyčnou novelu zákona připravuje právě MFČR, a návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví byl schválen Vládou 5. října 2020 (usnesení č. 964).

Umožňuje-li to zákon, pokud tyto dokumenty existují v elektronické podobě, prosím také o zaslání kopii relevantních v tomto ohledu dokumentů (např. pracovní verze dotyčného právního předpisu jeho, důvodovou zprávu, harmonogramu jeho přijetí, jiné dokumentace, popisující legislativní záměr, veškerých interních prezentačních materiálů na toto téma, vyhodnocení dopadů novely zákona na subjekty, působící na trhu pojišťovnictví apod.). Pokud zmíněné dokumenty neexistují v elektronické podobě (existují pouze v listinné podobě), prosím o poskytnutí jejich seznamu.

Dále prosím o poskytnuté informace, zda a na kdy je plánováno veřejné připomínkové řízení novely zákona o účetnictví.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.