CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-26729/2021/48

Dotaz:

„v roce 1996 zažádala městská část Praha–Libuš o poskytnutí „dotace“ na provedení nástavby na části budovy v ulici Meteorologická č. p. 181, na pozemcích par. č. 864 a prac. č. 856 oba v k. ú. Libuš. Ve shora uvedené ulici se nachází ZŠ Meteorologická. Na tuto nástavbu na části budovy (školy) v ulici Meteorologická bylo „údajně“ investorem čerpáno celkem 24.251.000,- Kč z peněz daňových poplatníků. Nástavba na škole není do současné doby funkční, vzhledem k tomu, že nemá zajištěn přístup (schází schodiště) a uvnitř je pouze hrubá stavba, takže ani po 13 letech není dokončená.

Na dotaz zřizovatele tj. Městské čásit Praha-Libuš z jakých důvodů nebylo pokračováno v dokončení nástavby po ukončení soudního sporu, jsem obdržel dne 1.9.2021 od Úřadu městské části Praha-Libuš, následující stanovisko:

Z podkladů školy ohledně nízkého počtu dětí navštěvující tuto základní školu lze předpokládat, že nebyla potřeba připravenou rezervu (ve 4 NP pavilonu A pro 2 kmenové třídy a 2 malé jazykové učebny) dokončovat. Pro ilustraci uvádím, že ve
školním roce 2007/2008 bylo žáků celkem 300, ve školním roce 2021/2022 jich je 658. Do dnešního dne není naplněna rejstříková kapacita školy, která je 800 dětí.

Na základě výše uvedených skutečností, žádám, dle shora zmíněného zákona, o níže uvedené informace:

  1. Zda se v archívu Ministerstva financí ČR nachází žádost zřizovatele městské části Praha– Libuš o poskytnutí „dotace“ a o jakou výši bylo žádáno? Pokud ano, tak žádám o kopii této žádosti.
  2. Požadoval poskytovatel „dotace“, aby příjemce „dotace“ tj. městská část Praha–Libuš, předložil řádné vyúčtování?“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.