CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-26728/2021/48

Dotaz:

Žadatelka tímto v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádá o poskytnutí následujících informací:

  1. zaslání skenu pojistné smlouvy č. 3903257370 uzavřené s Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 63998530, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 18600 (dále jen „ČPP“), jíž má být ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb. pojištěna odpovědnost za újmu způsobenou provozem vozidla, a to konkrétně cisternové automobilové stříkačky Liaz, reg. zn. PI 62-80, popř. jíž má být na ČPP ve smyslu § 11 zákona č. 168/1999 Sb. přenesen výkon činností spojených s náhradou újmy hrazenou Ministerstvem financí České republiky.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.