CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-16934/2021/48

Dotaz:

Dle odst. 1 § 186 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: "K uzavření smlouvy veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. d) nebo e), je-li územní samosprávný celek zřizovatelem nebo zakladatelem této právnické osoby nebo tuto právnickou osobu převážně financuje, ovládá nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu, nebo ke změně závazku ze smlouvy je veřejný zadavatel v případě koncesí povinen vyžádat si předchozí stanovisko Ministerstva financí. O stanovisko ke změně závazku ze smlouvy se žádá, pokud se navrhované změny závazku týkají výše finančních závazků žadatele."

V souvislosti s výše uvedeným žádám Ministerstvo financí o informaci, kolik žádostí o předchozí stanovisko dle výše citovaného ustanovení Ministerstvo financí obdrželo za jednotlivé roky 2018, 2019 a 2020.

Rovněž žádám o informaci, je-li tato informace Ministerstvu financí známa, kolik smluv bylo podepsáno a ke kolika změnám závazků ze smlouvy ve smyslu výše citovaného ustanovení došlo, přestože Ministerstvo financí vydalo negativní stanovisko v jednotlivých letech 2018, 2019 a 2020.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.