CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-16125/2021/48

Dotaz:

  1. „Jaká je u povinného subjektu (Ministerstvo financí) průměrná délka výběrového řízení na obsazení služebního místa představených, od vyhlášení výběrového řízení, po podpis rozhodnutí o přijetí do služebního poměru (případně rozhodnutí o zařazení na služební místo nebo rozhodnutí o převedení na jiné služební místo) a jmenování státního zaměstnance na služební místo představeného za období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 (posuzováno dle dala vyhlášení) a to bez přesoutěžování míst představených?
  2. Jaká byla u povinného subjektu průměrná délka výběrového řízení na obsazení vedoucích oddělení, vedoucích samostatných oddělení, ředitelů odborů, vrchních ředitelů a náměstků (za každou skupinu zvlášť) v režimu zákoníku práce, a to v období 12 měsíců předcházejících měsíci nabytí účinnosti zákona o státní službě? Délka výběrového řízení je pro účely zodpovězení tohoto dotazu počítána od zveřejnění výběrového řízení po podpis jmenovací listiny.
  3. Žádám o vyplnění tabulky v příloze za výběrová řízení / případně jiné obsazení pracovních pozic v období prosinec 2014 a dále leden až březen 2015. Jedná se o výběrová řízení na pozice vedoucích zaměstnanců, tedy od vedoucích oddělení po všechny vyšší úrovně řízení (např. vedoucí oddělení, ředitel odboru, vedoucí samostatného oddělení, náměstek, vrchní ředitel apod.).“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.