CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-11753/2021/48

Dotaz:

„v zmysle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týmto Vašu inštitúciu žiadam o poskytnutie nasledujúcich informácií pre účely bakalárskej práce:

V článku, ktorý je dostupný z nasledujúcej adresy sa v texte píše o prílohe č.5. Vo zverejnených prílohách však príloha č.5 nie je zverejnená a preto by som Vás chcel požiadať o prístup k tejto prílohe.

Ak by prístup k vyššie spomínanému dokumentu nebol možný, chcel by som Vás poprosiť o poskytnutie informácií ohľadom priemerného prepočítaného počtu zamestnancov jednotlivých ministerstiev (ústredných orgánov štátnej správy) v členení na kmeňových zamestnancov a zamestnancov bez kmeňovej príslušnosti k danému ministerstvu.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář