CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-8704/2021/48

Dotaz:

„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Vás obracím v rámci získávání informací a výzkumu pro svou akademickou práci, konkrétně práci SVOČ, kterou píši v rámci svého studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Má práce pojednává o hodnocení parametrů efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti (dále jen „zkoumané parametry“) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Tímto si Vás tedy dovoluji požádat o poskytnutí informací týkající se zvláštních zjištění hlášených Ministerstvu ve vztahu shledaným porušením zkoumaných parametrů. Žádám tedy o zaslání přehledu těchto hlášených porušení a subjektu, který toto porušení hlásí. Případně také informace, zda bylo zahájeno ve věci trestní stíhání, by pro mne byla velice užitečná. Jde mi primárně o počet takto závažných porušení ve vztahu ke zkoumaným parametrům a jejich výskyt napříč Českou republikou. Zkoumané období je od roku 2010 do roku 2021 včetně.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.