CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-6108/2021/48

Dotaz:

„Předně Vám děkuji za odpověď ze dne 1.12.2020, byť dle mého názoru ne úplně vystihuje a odpovídá o co jsem žádal. Tímto Vás prosím opětovně o doplnění následujícího:

  1. Děkuji za odpoveď
  2. Děkuji rovněž za vysvětlení řádného názvu nový vlastní zdroj pro financování rozpočtu EU (mnou nazývaný POKUTA). Žádám znovu o informaci, zda-li je skutečností, že pokud státy budou lépe recyklovat tj. zpracovávat ne pouze třídit (jak je stále mylně uváděno MŽP) na výrobky 65% v roce 2035 ( v roce 2025- 55%) a více celkového plastového odpadu nebudou muset odvádět žádné odvody za nový vlastní zdroj pro financování rozpočtu EU (mnou nazývané POKUTA)?
    Ještě pro upřesnění doplňuji, aby otázka byla přesná a Vámi zodpovězená následující. Znamená to, že v případě splnění výše uvedených percentuálních ukazatelů k letům 2025 a 2035 bude nový vlastní zdroj pro financování rozpočtu EU NULA. V případě, že by tomu tak nebylo, tak by motivace jednotlivých států EU recyklovat plasty byla nulová. Z toho vyplývá, že název POKUTA je výstižnější a je záměrně nahrazován zavádějícím nesrozumitelným a složitým názvem pro občany ČR - nový vlastní zdroj pro financování rozpočtu EU, což z mého pohledu POKUTOU stále zůstává(místo jednoho výstižného slova sedm nesrozumitelných slov)!
  3. Děkuji za výstižnou odpověď.
    Nicméně na základě Vaší odpovědi Vás ještě žádám o následující. Kolik bylo uhrazeno v roce 2019 z 51,4 mld Kč za nový vlastní zdroj pro financování rozpočtu EU a kolik bylo a nebo je plánováno k úhradě za rok 2020 z Vámi uvedených 59 mld Kč za nový vlastní zdroj pro financování rozpočtu EU?
  4. Děkuji za odpověď.
    Nicméně se nemohu smířit s Vaší odpovědí v druhém odstavci, kde říkáte jinými slovy, že situaci hodláte řešit až podle výsledků roku 2021. Mám tomu rozumět tak, že z vaší strany neexistuje žádná kvalifikovaná příprava, predikce a strategie na řízenou podporu recyklace a tím snížení nového vlastního zdroje pro financování rozpočtu EU zvýšení recyklace a cirkulárního využití plastů- to znamená, že fungování MF je až hašením problému nikoliv efektivnímu předcházení a řešení problému?

Chápu, že se primárně jedná o problematiku MŽP, ale MF jako orgán platící tyto poplatky za nový vlastní zdroj pro financování rozpočtu EU (mnou nazývaný POKUTA) má za svojí povinnost vyvinout úsilí k maximalizaci snížení takovýchto poplatků (pokut)! To by mělo být zájmem MF a také každého daňového poplatníka. Vzhledem ke skutečnosti, že MŽP dodnes žádným způsobem nemotivuje a neřeší recyklační téměř nulové kapacity v oblasti plastů (tak zvaného výmětu) nelze očekávat, že se situace změní. Z tohoto důvodu Vás jako občan zajímající se o tuto problematiku žádám o vyvinutí maximálního tlaku a úsilí na úředníky MŽP a ministra Brabce, aby s tímto problémem něco udělali. Třeba návrh, aby tuto pokutu platilo MŽP z vlastního rozpočtu a nebo, aby byla placena z platů úředníků MŽP případně z platů pana ministra a jeho náměstků, kteří za tuto oblast jsou zodpovědní – nezodpovědní a neprofesionální – NIC NEŘEŠÍ! Viz odpověď pana Maršáka z MŽP (předchozí citace v mém e-mailu). Je mi velmi dobře známo, že pracovníci MŽP jsou s podmínkami a se situací v oblasti recyklace plastů (ne těch čistých nýbrž výmětu) velmi dobře obeznámeni a problematiku vůbec neřeší a komplikují, tak aby řešena nebyla! Dnes již obce nevědí co budou s těmito plasty dělat.

Výsledkem působení monopolní společnosti EkoKom, která vybírá od společností vyrábějících jednorázové obaly(poplatky z jednorázových obalů) je skutečnost, že výše zmíněný výmět pro další zpracování stojí v Německu 2,40 Kč/kg franko Praha a tuzemské společnosti jej nabízí za 8-9 Kč/kg. Tato nezisková monopolní akciová společnost plněná poplatky na základě zákonů ČR dnes disponuje příjmy ze zákona cca. 1,3 mld Kč(má rezervní fond přesahující 500 mio), které se ztrácí neznámo kam! Je tato skutečnost známa MF? Je jasné, že každý rozumný výrobce výrobků z výmětu(znám pouze dva v ČR – výsledek podmínek v ČR) bude dovážet a nakupovat výmět v zahraničí. To je výsledek práce MŽP.

Jak je možné, že v ČR vznikne soukromá nezisková společnost ve spolupráci s ČR do které mají za povinnost platit všichni výrobci jednorázových obalů poplatky a tato společnost nemá žádné povinnosti tyto prostředky účelně zpět investovat ve prospěch daného odvětví za jasně daných podmínek. Platí si v TV reklamu na své monopolní postavení, a je vlastněna společnostmi, které vyrábí veliké množství jednorázových obalů(konflikt zájmu). Nový zákon o obalech jen zafixoval monopolní postavení této organizace, což odporuje zákonům EU!“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.