CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-1655/2021/48

Dotaz:

„na základě ustanovení § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zaslání níže uvedených informací týkajících se krizových opatřeních vydaných Vládou ČR dne 21. 10. 2020 (Usnesení Vlády ČR č. 1078, 1079, 1080).

Uvedenými opatřeními byl výrazně omezena lidská práva a svobody občanů České republice, a celkově omezen společenský život v našem státě. Zajímá proto, na základě jakých dat a informací ministerstvo, resp. ministryně na zasedání Vlády ČR při hlasování rozhodovala o přijetí těchto krizových opatření.

Žádám Vás proto o poskytnutí zdravotnických, epidemiologických, ekonomických či sociologických dat, modelů či jiných predikcí vývoje současné situace, z nichž ministryně při hlasování na zasedání Vlády ČR vycházel, a na jejichž základě se rozhodla hlasovat pro o vydání krizových opatření – Usnesení vlády č. 1078, 1079, 1080, resp. co bylo východiskem Vlády ČR pro přijetí těchto opatření.

Z jakých dalších podkladů ministerstvo vycházelo při hodnocení ekonomických, sociologických a kulturních dopadů a přímých i nepřímých nákladů a přímých i nepřímých přínosů přijímaných krizových opatření?

Konkrétně nad rámec výše uvedeného žádám o informaci:

 • Jakou finanční hodnotu Ministerstvo financí přisuzuje jednomu zachráněnému životu (myšleno život zachráněný tím, že jsou nastolena shora uvedená opatření)?
 • Jaké je ekonomické vyjádření snížení hodnoty života člověka, který se např. v domově seniorů nemůže setkávat se svými blízkými, jak Ministerstvo financí vyčísluje pokles kvality života z důvodu shora uvedených opatření?
 • Kolik podnikatelských provozoven, dle předpokladu MF ze října 2020, muselo být zcela uzavřeno?
 • O kolik klesne výnos na dani z příjmu právnických a fyzických osob, dle předpokladu MF ze října 2020, z důvodu uzavření provozoven?
 • Kolik nepodnikatelských zařízení, dle předpokladu MF ze října 2020, muselo být podstatně omezeno (volnočasové kluby a spolky – sportovci, kynologové, včelaři, Sokol, Pionýr, a další)?
 • Kolik zaměstnanců, dle předpokladu MF ze října 2020, pracuje v uzavřených provozovnách?
 • Kolik z těchto zaměstnanců, dle předpokladu MF ze října 2020, bude k 31. 12. 2020 registrováno na Úřadu práce?
 • Kolik OSVČ a kolik právnických osob, dle předpokladu MF ze října 2020, ukončí do konce roku 2020 činnost, z důvodu uzavření provozoven?
 • Kolik z těchto podnikatelů, dle předpokladu MF ze října 2020, bude k 31. 12. 2020 registrováno na Úřadu práce?
 • Kolik OSVČ a kolik právnických osob, dle předpokladu MF ze října 2020, se dostane do druhotné platební neschopnosti z důvodu uzavření provozoven, se kterými doposud spolupracovali?
 • Kolik OSVČ a kolik právnických osob, dle předpokladu MF ze října 2020, se pokusí vstoupit do insolvence z důvodu uzavření provozoven, se kterými doposud spolupracovali?

Žádám Vás také o sdělení, zda některé z výše uvedených podkladů připravilo přímo ministerstvo zdravotnictví, případně které z těchto podkladů připravili externí konzultanti a konkrétně kteří, a které podklady.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.