CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-16253/2016/10/1090 IK

Dotaz:

„V návaznosti na přijetí zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb (dále jen „Zákon“), který upravuje povinné zavedení registračních pokladen, by se Klient touto cestou rád informoval o skutečnostech spojených s realizací projektu elektronické evidence tržeb, zejména pak o povinnostech s tímto projektem pro něho jako podnikatele spojených.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSPI“), Vás proto tímto žádáme o zodpovězení následujících otázek:

  1. Který model evidence tržeb bude v České republice zaveden – slovenský nebo slovinskochorvatský;
  2. Budou kromě vyhlášky týkající se bezpečnostního kódu vydávány další prováděcí právní předpisy k provedení Zákona;
  3. Kdy k vydání takových prováděcích právních předpisů dojde a jaké je jejich navrhované znění;
  4. Bude osobám, na něž dopadá povinnost zavést registrační pokladny, přidělen komunikační partner za účelem konzultace otázek v souvislosti se zaváděním elektronické evidence tržeb, tj. zejména technických a dalších souvisejících otázek;
  5. Bude možné nechat si od komunikačního partnera, příp. od jiné autority nechat odsouhlasit možnost použití konkrétního zařízení za účelem plnění povinností vyplývajících ze Zákona;“ 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář