CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: 4515/2016/10/262 IK

Dotaz:

  1. informace o tom, zda výdaje na Projekt již byly předmětem tzv. certifikace ze strany MF-Národního fondu ve smyslu čl. 61 písm. b) bod ii) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. 7. 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti (dále jen „Nařízení EU"), a to včetně informace o tom, kdy případně k takové certifikaci došlo a dále případně o poskytnutí příslušného dokumentu (popř. dokumentů), kterými byly výdaje na Projekt takto osvědčeny ze strany MF-Národního fondu;
  2. pokud výdaje na Projekt dosud předmětem tzv. certifikace ve smyslu Nařízení EU nebyly, žádáme o poskytnutí informace, z jakých důvodů tak dosud nebylo učiněno, popř. kdy by k takové certifikaci mělo dojít;
  3. v návaznosti na přílohu Přípisu prosíme o poskytnutí dokumentů předložených MFNárodnímu fondu ze strany MPO, které se týkaly Dotace na Projekt, a to konkrétně dopisu č. j . MPO 56697/14/61200/5233 ze dne 28. 1. 2015 (včetně případných příloh), doplnění dopisu č. j . MPO 56697/15/61200/5233 ze dne 11. 2. 2015 (včetně případných příloh) a dále o poskytnutí emailů, na základě nichž si MF-Národní fond od MPO vyžádal dodatečné informace týkající se zejména splnění závazných ukazatelů Projektu a postupu při administraci žádosti o poskytnutí Dotace ze dne 26. 2. 2015, 3. 3. 2015 a 11.3.2015,
    a to včetně odpovědí MPO na tyto e-maily včetně případných souvisejících příloh a
  4. v návaznosti na přílohu Přípisu, konkrétně její bod ad G a tam uvedené zjištění MF Národního fondu, prosíme o uvedení úřední osoby (popř. osob), která se měla dopustit „individuálního administrativního pochybení, které mělo vyústit ve zpracování žádosti o Dotaci „nestandardní cestou".

V této souvislosti žadatel uvádí, že ve smyslu § 15 odst. 4 správního řádu je oprávněna úřední osoba povinna na požádání sdělit své jméno, příjmení, služební nebo obdobné označení a ve kterém organizačním útvaru správního orgánu je zařazena.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.