CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-45129/2015/10/1873 IK

Dotaz:

Žádám o podklady a detailní algoritmus výpočtu, kterým bylo dosaženo odhadů nákladů zavedení EET, jak jsou uvedeny v Závěrečné zprávě hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu zákona (dostupné např. zde: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=114749) v částech B.1 a B.2.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář