CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-45128/2015/10/1872 IK

Dotaz:

Žádám o detailní algoritmus (postup, matematický vzorec) s odůvodněním jeho použitých parametrů a s odkazy na zdrojová data použitá k nastavení těchto parametrů, který byl použit pro výpočet očekávaného vyššího daňového inkasa po zavedení elektronické evidence tržeb, tak, aby bylo možno nezávisle ověřit způsob tohoto výpočtu.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář