CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-69 624/2014-21/1300 IK

Dotaz:

Žadatel dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), tímto žádá Ministerstvo financí (dále jen „povinný subjekt“) o zaslání informací o dodávkách elektrické energie v období 1.1. 2012 – 31.12. 2016 (dále jen „uvedené období“), pokud jsou sjednány, a to konkrétně:

  1. Kopie všech smluv o dodávkách elektrické energie, obsahující údaje o celkové ceně silové elektřiny, jednotkové ceně elektřiny v Kč/MWh, výši poplatků za odběrné místo nebo jiných poplatků účtovaných dodavatelem elektrické energie, které v souvislosti s výše uvedenými dodávkami elektřiny zaplatil nebo má v budoucnu povinný subjekt zaplatit, uzavřených pro výše uvedené období (či jeho část, pokud ještě např. nejsou uzavřeny smlouvy pro nákup elektřiny na rok 2016 nebo na rok 2015). Kopie smluv žádáme včetně všech dodatků, uzavřených povinným subjektem na základě provedených výběrových řízení, elektronických aukcí, či při nákupu elektřiny jiným způsobem.
  2. Kopie všech závěrkových listů obsahujících informaci o nákupní ceně elektrické energie, pokud povinný subjekt nakoupil v uvedeném období, či jeho části, elektrickou energii prostřednictvím komoditních burz a kopie všech smluv, které povinný subjekt uzavřel s komoditními burzami, dohodci komoditních burz nebo jinými zprostředkovateli obchodů na komoditních burzách.
  3. Sdělení celkové výše poplatků nebo jiných nákladů, které v souvislosti se shora uvedenými obchody zaplatil nebo zaplatí povinný subjekt zprostředkovatelům, aukčním společnostem, komoditním burzám, dohodcům komoditních burz nebo jiným subjektům, které zprostředkovávaly či jinak zajišťovaly sjednání dodávek elektrické energie pro povinný subjekt v uvedeném období.

V případě, že zajištění dodávek elektrické energie pro povinný subjekt organizovala a smluvně zajišťovala jiná osoba (podřízená osoba, organizační složka, obchodní společnost vlastněná povinným subjektem), žádáme namísto informací, uvedených pod bodem 1-3 tohoto podání o sdělení názvu této osoby.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.