CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-48300/2014/21/777 IK ze dne 3. července 2014

Dotaz:

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí níže uvedených informací, které se týkají využívání a financování facility managementu v rámci správy Vašich budov a objektů.

  1. Používali jste v rámci správy Vašich budov a objektů v letech 2011, 2012, 2013 a v současnosti firmy poskytující outsourcing služeb týkajících se správy objektů a péče o zaměstnance? Jaká firma to byla/je a kolik jste v jednotlivých letech takové firmě, pokud jste využili jejich služeb, zaplatili?
  2. Jakou částku jste v jednotlivých letech 2011, 2012 a 2013 zaplatili za provozní náklady vašeho rezortu?
  3. Jakou částku jste v jednotlivých letech 2011, 2012 a 2013 platili za služby související se správou Vašich budov a objektů a jakou částku měsíčně platíte v průměru v letošním roce? (Prosím rozepsat služby související s úklidem, ostrahou objektů, elektrickou energií, vodným, výdaji za opravu objektů a údržbu zeleně.)
  4. Na kolik a jak konkrétně využíváte při správě Vašich objektů KPI ukazatele?
  5. Kolik máte v současnosti zaměstnanců a jaká průměrná plocha je na jednoho Vašeho zaměstnance?
  6. Jaký software používáte při sledování nákladů na správu Vašich budov a objektů, na kolik Vás přišlo pořízení tohoto softwaru?
  7. Jaké údaje uvádíte do Centrálního registru administrativních budov?
  8. Aplikovali jste do běžného provozu normu ČSN EN 15221 – Facility management?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.