CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-40956/2014/21/624 IK ze dne 11. května 2014

Dotaz:

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím prosím o zaslání následujících informací k dotacím poskytnutým Autoklubu České republiky (IČ: 00550264):

1) Podklady na základě kterých byly dotace poskytovány (např. vykázaný počet členů, atp.).
2) Částky poskytnutých dotací za jednotlivé roky i za jednotlivá odvětví činnosti (automobilová rally, plochá dráha, ...).
3) Jak byla kontrolována správnost a oprávněnost žádostí o dotace ze strany ministerstva (např. kontrola skutečného počtu členů, atp.).

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář