CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-13487/2014/10/110IK ze dne 29. ledna 2014

Dotaz:

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací:
1. Přehled všech (nezrušených) nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek (tedy vyjma zakázek malého rozsahu), které Ministerstvo financí ČR (pouze samotné ministerstvo, nikoli příspěvkové organizace) vypsalo v období od 10. července 2013 do 29. ledna 2014 (včetně).

V rámci tohoto přehledu si dovoluji požádat u každé vypsané zakázky konkrétně o sdělení:

  • kdy byla zakázka vypsána
  • názvu veřejné zakázky
  • předpokládané/odhadované hodnoty bez DPH
  • druhu řízení (tedy zda otevřené, omezené, vyjednávací bez zveřejnění oznámení o zakázce/výzvy k účasti v soutěži apod.).

2. Pokud ve stanoveném období došlo k zadání některé z výše specifikovaných veřejných zakázek, dovoluji si požádat rovněž o doplnění:

  • komu byla zakázka zadána (tedy kdo je vítězných uchazečem), včetně jeho nabídkové ceny bez DPH
  • jaké další subjekty podaly nabídku (tedy kdo byli neúspěšní uchazeči), včetně jejich nabídkových cen bez DPH
  • data zadání zakázky.

3. Rovněž si dovoluji požádat o sdělení, kolik (nezrušených) nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek (tedy vyjma zakázek malého rozsahu) ministerstvo (pouze samotné ministerstvo, nikoli příspěvkové organizace) vypsalo v období od 1. července 2012 do 9. července 2013 (včetně) a jaká byla jejich celková hodnota (bez DPH).

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.