CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-12958/2014/10/102IK ze dne 27. ledna 2014

Dotaz:

V souladu s ustanoveními § 13 a § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím"), tímto Žadatel uplatňuje vůči Ministerstvu, jako povinnému subjektu dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím, právo na poskytnutí informací vztahujících se k jeho působnosti, konkrétně žádá Ministerstvo o poskytnutí následující informace:

Jaké výše dosáhly výdaje ministra financí, Ing. Miroslava Kalouska., uskutečněné prostřednictvím služební platební karty Ministerstva financí po dobu výkonu funkce ministra, tj. ode dne 13. července 2010 do 10. července 2013?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář