CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-107342/2013/10/1549IK

Dotaz:

  1. Jaké ustanovení zákona, popř. jaká konkrétní právní norma, či právní předpis brání tomu, aby Ministerstvo financí jako správní orgán rozhodlo o zrušení pravomocných rozhodnutí o povolení provozování videoloterijních terminálů, popř. jiných technických zařízení, která jím byla povolena před vyhlášením Nálezu ÚS ve Sbírce zákonů, v místech která jsou v rozporu s obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy, neboť od vyhlášení Nálezu ÚS uplynulo již více jak 6 měsíců
  2. V kolika případech na území hlavního města Prahy došlo v období od 03.04.2013 do současné doby ze strany Ministerstva financí k pravomocnému rozhodnutí o zrušení povolení k provozování videoloterijních terminálů či podobných zařízení v souvislosti s důvodyvyplývajícími z Nálezu ÚS.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář