CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-108582/2013/10/1585IK

Dotaz:

  1. Kolik žádostí o informace ze spisů o správních řízeních Ministerstvo financí ČR podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v roce 2013 přijalo (do října 2013, případně v roce 2012),
  2. Kolik žádostí o informace ze spisů o správních řízeních MF ČR podle zákona o svobodném přístupu k informacím v roce 2013 (do října 2013, případně v roce 2012) odmítlo, respektive odepřelo poskytnout informace s odkazem na právní úpravu nahlížení do spisu dle § 38 správního řádu (§ 38 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů),
  3. Jakou metodikou se MF ČR řídí, případně jak postupuje, v případě žádosti o informace ze spisů o správních řízeních probíhajících a správních řízeních ukončených.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář