CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-105105/2013/10/1522IK ze dne 10. října 2013

Dotaz:

S odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, prosíme o uvedení seznamu všech uzavřených zakázek malého rozsahu za období 2008 - 2013 v kompetenci Vašeho úřadu, a to v oblasti ekonomického, finančního, personálního a právního poradenství (např. zpracování dokumentů jako jsou odborné analýzy, studie, stanoviska, znalecké posudky, předpisy apod.).

K těmto zakázkám malého rozsahu uveďte:

  • 1. Smluvní cenu v Kč bez DPH
  • 2. Přesnou specifikaci předmětu Smlouvy a rozsah poskytnutých služeb
  • 3. Datum podpisu Smlouvy

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář