CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-101308/2013/10/1465IK ze dne 4. října 2013

Dotaz:

Na Ministerstvo financí bylo dne 4. října 2013 doručeno podání se žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se informací, zda Ministerstvo financí České republiky eviduje jakékoli žádosti o poskytnutí dotace, subvence či jiné formy finanční podpory jak z finančních prostředků ČR, tak i EU či jiných veřejných zdrojů, popř. vede nebo vedlo Ministerstvo financí České republiky jakékoli řízení o poskytnutí dotací, subvencí či jiné formy finanční podpory jak z finančních prostředků ČR, tak i EU či jiných veřejných zdrojů s občanským sdružením TJ TATRAN RAKO Rakovník, a to i když bylo takové řízení zamítnuto, odmítnuto, zastaveno nebo návrh na jeho zahájení byl vzat zpět.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář