CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-82377/2013/10/1332IK

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí následujících informací (dokumentů):

  1. Jaký je celkový rozpočet projektu "Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací v prostoru staré amalgámové elektrolýzy v areálu společnosti SPOLANA a.s.", jehož zhotovitelem je společnost GEOSAN GROUP a.s.
  2. Kolik finančních prostředků již bylo k dnešnímu dni na uvedeném projektu proinvestováno.
  3. Zda došlo k navýšení rozpočtu u uvedeného projektu oproti původní realizační smlouvě a pokud ano, o jakou částku.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář