CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-96953/2013/10/1418IK

Dotaz:

Podle informací, které uveřejnila Česká inspekce životního prostředí (viz http://www.cizp.cz/3185_Pokuta-za-poruseni-vodniho-zakona), v roce 2011 požádala společnost Karlovarské silnice, a.s. Ministerstvo financí o uzavření smlouvy na úhradu nákladů spojených s likvidací starých ekologických zátěží. Tímto si Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací:

  • zda již byla uvedená smlouva uzavřena, a v případě, že již byla uvedená smlouva uzavřena, také žádám o zaslání kopie této smlouvy, pokud smlouva ještě nebyla uzavřena, pak žádám o zaslání kopie podané žádosti o její uzavření.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář