CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-82376/2013/10/1331IK

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí následujících informací (dokumentů):

  1. Etapovou zprávu za rok 2012, vypracovanou společností GEOSAN GROUP a.s., týkající se projektu "Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací v prostoru staré amalgámové elektrolýzy v areálu společnosti SPOLANA a.s.", jehož zhotovitelem je společnost GEOSAN GROUP a.s.
  2. Zprávu pro 37. KD, vypracovanou společností GEOSAN GROUP a.s., týkající se projektu "Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací v prostoru staré amalgámové elektrolýzy v areálu společnosti SPOLANA a.s.", jehož zhotovitelem je společnost GEOSAN GROUP a.s.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář