CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-96447/2013/10/1395IK

Dotaz:

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si Vás dovoluji požádat o sdělení, na jakém právním základě byly vaším ministerstvem v letech 2008 a 2009 uděleny souhlasy (č.j. 425/34475/2007/113/Pu a č.j. 425/35530/2009/92/Bu) s převodem pozemků pare. č. 1746/79 a 1746/87 pod dálnicí E55 v úseku Cínovecká, Praha 8 z vlastnictví Státního statku hl. m. Prahy na hl. m. Prahu, ke kterým posléze došlo smlouvami č. INO/23/02/005398/2008 a INO/23/02/006977/2009. Zejména žádám o informaci, z jakého důvodu došlo v uvedeném případě k převodu na hl. m. Prahu a ne na stát, pokud podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je vlastníkem dálnic a silnic I. třídy ex lege stát. Převodem dotčených pozemků na hl. m. Prahu není dodržena jednota vlastnictví pozemku a komunikace. V této souvislosti si Vás dovoluji požádat o sdělení, zda existuje interní instrukce či zavedená praxe, která by upravovala výše uvedený postup (tj. převod pozemku pod komunikacemi dle § 9 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb. na hl. m. Prahu).

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.