CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-81455/2013/10/1319IK

Dotaz:

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) se na Vás, tj. na Ministerstvo financí jako na povinnou osobu ve smyslu ust. § 2 Zákona obracím s žádostí o poskytnutí následujících informací:

  1. Objasnění a předložení veškerých podkladů pro legislativní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých dalšíchzákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony, jehož obsahem je i prodloužení tzv. solárního odvodu od 1. 1. 2014 ve výši 10 %, zejména pak materiál zpracovaný společností PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., popř. jinou společností náležející do skupiny PricewaterhouseCoopers, když podle prohlášení zaměstnanců Ministerstva průmyslu a obchodu, např. pana náměstka ministra Ing. Pavla Šolce na jednání Výboru pro životního prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaného dne 13. srpna 2013 má Ministerstvo financí takový materiál k dispozici.

Výše uvedené závěry, že Ministerstvo financí disponuje podklady pro prodloužení tzv. solárního odvodu po 1. 1. 2014, resp. že zaměstnanci Ministerstva financí výši tzv. solárního odvodu spočítali, vyplývá i z četných prohlášení zaměstnance Ministerstva financí pana Radka Šnábla, např. Mladá Fronta Dnes dne 16. 8. 2013 a dne 17. 8. 2013, portál www.idnes.cz.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář