CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-76 046/2013/10/1242 IK

Dotaz:

S odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souvislosti s působností ministerstva financí podle ust. § 47b odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu ke Státnímu statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, IČ 00016918, (dále jen „SSJ"), žádám o:

  1. sdělení v kolika případech v roce 2009 ministerstvo financí vydalo souhlas se zpeněžením pozemků - nemovitého majetku státu ČR, k němuž měl právo hospodaření Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, v případech, kdy tento státní podnik hodlal pozemky zpeněžit jiným způsobem nežli veřejnou dražbou. Tedy kolik souhlasů vydalo ministerstvo financí v daném období postupem podle ust. § 47b odst. 1 věty druhé zákona č. 92/1991 Sb.
  2. sdělení v kolika případech v roce 2010 ministerstvo financí vydalo souhlas se zpeněžením pozemků - nemovitého majetku státu ČR, k němuž měl právo hospodaření Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, v případech, kdy tento státní podnik hodlal pozemky zpeněžit jiným způsobem nežli veřejnou dražbou. Tedy kolik souhlasů vydalo ministerstvo financí v daném období postupem podle ust. § 47b odst. 1 věty druhé zákona č. 92/1991 Sb.
  3. sdělení, zda a kde je na internetových stránkách zveřejněn postup včetně formy a náležitostí žádosti o dání souhlasu ministerstvem financí podle § 47b odst. 1 věty druhé zákona č. 92/1991 Sb. Tedy žádám o sdělení, jaké jsou obsahové náležitosti žádosti likvidátora státního podniku v likvidaci o vydání takového souhlasu. Pakliže nařízení (ev. pokyn) upravující náležitosti žádosti o udělení souhlasu dle § 47b odst. 1 věty druhé zákona č. 92/1991 Sb. není nikde zveřejněno, žádám o jeho zaslání.
  4. sdělení, zda souhlas podle § 47b odst. 1 věty druhé zákona č. 92/1991 Sb. musí být vydán před zpeněžením majetku (např. darováním nebo přímým prodejem) nebo zda může být vydán i po tomto zpeněžení a jaké jsou právní důsledky nevydání souhlasu podle tohoto ustanovení.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář