CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-61781/2013/10/1018IK

Dotaz:

Ve smyslu § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) žádáme o poskytnutí následujících informací podle § 8b ve spojení s § 9 odst. 2 Zákona týkajících se Vašeho úřadu coby povinného subjektu (dále jen „Instituce“):

  1. Jaký elektronický právní informační systém (systém pro vyhledávání právních předpisů, judikatury, literatury apod.), či jaké elektronické právní informační systémy, je-li jich více, Instituce využívá?
  2. Kolik uživatelských licencí výše uvedeného systému (popřípadě jednotlivých systémů, využívá-li Instituce více druhů takových systémů) Instituce zakoupila? V případě, že Instituce pořizuje takový systém i pro jí založené právnické osoby (popřípadě osoby, v nichž má Instituce účast) nebo jí zřízené popřípadě řízené organizační složky či státní příspěvkové organizace, prosíme o rozčlenění informace podle předchozí věty také podle takových složek, organizací či osob.
  3. Kolik uživatelů má přístup do těchto právních informačních systémů a kolik jich je odhadem reálně využívá?
  4. Kdo je dodavatelem výše uvedených právních informačních systémů, resp. licencí, a kdy byly s těmito dodavateli uzavřeny příslušné smlouvy? V případě, že k navyšování počtu licencí od jednotlivých dodavatelů docházelo postupně, prosíme též o poskytnutí údaje o rozsahu a roku jednotlivých navýšení. Prosíme též o informaci o způsobu výběru tohoto dodavatele, či těchto dodavatelů, je-li jich více (např. druh zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.).
  5. Pokud Instituce využívá časově omezené licence či aktualizace, prosíme o informaci, na jak dlouhou dobu, resp. do kdy, jsou zajištěny stávající licence či aktualizace podle sjednaných smluv.
  6. Jaká byla ročně Institucí vynakládána částka (bez DPH) v posledních 3 letech za jednotlivé právní informační systémy (a jednotlivou licenci) včetně jejich aktualizací?
  7. Zvažuje Instituce obnovení licencí, resp. smlouvy, na aktualizaci či změnu (nebo doplnění nového) elektronického právního informačního systému? Pokud ano, kdy lze tento krok očekávat?
  8. Který odbor či jiná organizační součást Instituce rozhoduje o pořizování a správě elektronických právních informačních systémů?

 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář