CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-60662/2013/10/1004IK

Dotaz:

Žádáme Vás o zaslání těchto dokumentů:

  1. přehled seminářů nebo podobných setkání, která se konala v období 05/2012 až 04/2013 a jejichž tématem byla (případně mimo jiné) příprava novely zákona 311/2006 Sb. o pohonných hmotách
  2. seznamy všech osob (to jest institucí, organizací, firem, sdružení, nebo fyzických osob), které byly na jednotlivé semináře pozvány a které se jich pak skutečně zúčastnily. Požadavek budeme považovat také za splněný, pokud nám místo požadovaných seznamů zvaných a přítomných zašlete kopie prezenčních listin z těchto jednání
  3. vyznačení osob, které zastupovaly „malé a střední distributory“ na těchto seminářích, je-li to možné
  4. vyznačení osob (pokud to nebude ze seznamu pozvaných nebo prezenční listiny zřejmé), které zastupovaly „Unii malých a středních distributorů“, nebude-li to ze seznamů nebo prezenčních listin zřejmé

 

Odůvodnění:

  • Ministr financí při projednávání tisku 883 v Poslanecké sněmovně Parlamentu dne 15.05.2013 informoval poslance, že text předmětné novely byl konzultován s Unií malých a středních distributorů, se kterou po dlouhé diskusi došlo ke shodě na výši kauce. V časopise Týden (vyšlo 20.5.2013) pan ministr informoval, že v době přípravy novely zákona o pohonných hmotách proběhly „desítky seminářů, na kterých byli velcí, střední i malí distributoři“. V případě naší žádosti jde o neutajované informace související s legislativním procesem (přípravou zákona), které nenaplňují žádný z paragrafů, pro který by nebylo možno informace poskytnout.

 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář