CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-54240/2013/10/835IK

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí těchto informací:

Kolik videoloterijních terminálů a jiných technických hracích zařízení (rulety, kostky, triplexy atd.) povolilo MF v období ke dni tohoto podání na celém území ČR?

Poskytněte mi prosím seznam provozoven ve formátu – město/obec, provozovatel, typ hazardní hry a počet těchto zařízení (VHP, IVT, EMR, VTZ atd.), adresa povolení, číslo jednací (ne nutně v tomto pořadí).

Již jsem 7. dubna podávala žádost obdobného znění. Bylo mi odpovězeno, že nic nebrání v poskytnutí mnou požadovaného seznamu kromě informace o časovém údaji provozování hry.

Proto prosím o zaslání seznamu bez této informace. Odpadá tím tedy placení 615 000,-, které mi bylo původně účtováno.
Zároveň chci zdůraznit, že informaci chci sdělit VÝHRADNĚ v otevřeném elektronickém formátu (Excel, csv apod.) na moji datovou schránku. Nechápu tedy výzvu z reakce na moji původní žádost, abych dodala adresu, kam mi bude informace zaslána.

Odpověď

Dokumenty ke stažení

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář