CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-53999/2013/10/826IK

Dotaz:

Žádám Vás v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

  1. Text smlouvy (včetně event. příloh) na plnění veřejné zakázky Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), uzavřené s dodavatelem IBM Česká republika, spol.s r.o. na základě zadávacího řízení ev. č. 60019993.
  2. Texty veškerých dodatků (včetně event. příloh), které byly do dnešního dne uzavřeny k výše uvedené smlouvě. Jde o dodatek č. 1 ze dne 22. 10. 2009, dodatek č. 2 ze dne 22. 10. 2009, dodatek č. 3 ze dne 16. 12. 2009, dodatek č. 4 ze dne 18. 2. 2010, dodatek č. 5 ze dne 31. 5. 2010, dodatek č. 6 ze dne 3. 2. 2011, dodatek č. 7 ze dne 3. 6. 2011, dodatek č. 8 ze dne 21. 6. 2011, dodatek č. 9 ze dne 29. 9. 2011, dodatek č. 10 ze dne 22. 12. 2011 a další zde konkrétně nevyjmenované dodatky, uzavřené v letech 2012-2013.
  3. Texty veškerých smluv (včetně event. dodatků a příloh), které byly do dnešního dne uzavřeny na plnění dalších veřejných zakázek navazujících nebo jinak souvisejících s akcí Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), jež byly zadány formou jednacích řízení bez uveřejnění dodavateli IBM Česká republika, spol.s r.o. z technických důvodů, případně z důvodů ochrany autorských práv.

 

Odpověď

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář