CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Čj. MF-29 953/2013/10/160 IK

Dotaz

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. vás žádám o odpovědi týkající se zvažovaných změn v oblasti daní z příjmů od roku 2014. Ministerstvo financí dosud do vlády nepodalo konkrétní návrh na posunutí účinnosti takzvané daňové reformy z roku 2015 na rok 2014 (zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa).

Vzhledem k proklamované snaze vlády co nejméně zatěžovat poplatníky změnami na poslední chvíli – a po špatné zkušenosti s „daňovým balíčkem“ v loňském roce je tedy na místě otázka:

  1. Připravuje ministerstvo financí konkrétní návrh na posunutí účinnosti daňové reformy na rok 2014? Pokud ano, kdy jej dokončí a pošle do vlády? Pokud ne, znamená to, že se ministerstvo smířilo s účinností reformy až po volbách, tj. fakticky s jejím zrušením po případné výhře opozice?
  2. Jestliže ministerstvo počítá s účinností zákona od roku 2014, navrhne v přijatém zákonu současně nějaké další změny, zejména jako reakci na vloni přijatý „daňový balíček“ nebo nedořešenou situaci kolem zaměstnaneckého paušálu jako určité kompenzace za zrušení daňových výhod (nebo s ohledem na vývoj veřejných financí obecně)? Pokud ano, jaké konkrétní změny?
  3. Jestliže ministerstvo nenavrhuje posunutí účinnosti reformy na rok 2014, navrhne alespoň nějaké dílčí změny v současných zákonech týkajících se daní z příjmů tak, aby prošla alespoň část reformy? Konkrétně prosím o vyjádření k omezení daňového výhodnění úvěrů („hypotéky“) – budete se snažit tuto změnu prosadit už od roku 2014 nezávisle na reformě jako celku? V jaké podobě?

 

Odpověď

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář