CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-34102/2013/10/295IK

Dotaz

Na Ministerstvo financí bylo dne 7. února 2013 doručeno podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatelka se domáhá informace, zda její zaměstnavatel ZŠ Hať nebo zřizovatel zaměstnavatele poskytl Ministerstvu financí její mzdový list, daňový list nebo jiné doklady od roku 2005, které potřebuje pro úřední jednání k soudu.

Odpověď

Dokumenty ke stažení

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář