CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-39609/2013/10

Dotaz

Zdvořile se na Vás obracím se žádostí o sdělení formy o korekcích, která jsou ze strany Evropské komise uplatňovány ve vztahům k Regionálním radám v ČR, tedy o anonymizovanou formu takové korekce, popř. o sdělení, kdo korekci vydal, komu je určena a o sdělení jejího textu bez údajů, které jsou citlivými či jinak chráněnými.

Pro případ určitosti mého dotazu se mi jedná konkrétně o sankční korekci z Evropské komise programu ROP SZ ve výši 2,4 mld. Kč, nicméně mi bude postačovat i anonymizovaná forma jakékoli korekce z roku 2012 či z roku 2013, popř., nebude-li to ze zákonných důvodů možné, pouze o označení autora (orgánu, který ji vydal) korekce, přesné označení jejího adresáta, a obecného popisu, co je v takovém "rozhodnutí" (korekci) uvedeno.

Odpověď

Dokumenty ke stažení

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář