CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-40180/2013/10

Dotaz

Obracíme se na Vás jako na povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím").

Na základě veřejně dostupných informací jsme zjistili, že mezi Českou republikou, reprezentovanou Ministerstvem financí, a společností Travel Service, a.s., IČ 256 63 135, se sídlem Praha 6, K Letišti 1068/30, PSČ 160 08, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5332 („Travel Service"), mělo dojít k uzavření dohody, na základě které došlo:

  1. ke změně obchodní strategie společností HOLIDAYS Czech Airlines, a.s., IČ 618 60 336, se sídlem Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2929 („HCA"), a tato společnost přestala působit na trhu charterových leteckých dopravců a poskytovat přepravní služby cestovním kancelářím a jiným subjektům v oblasti cestovního ruchu; a dále CITY TOWER
  2. společnost Travel Service stáhla všechny své žaloby (dle médií se jedná o šest žalob za více než 2,5 mld. Kč) proti společnosti České aerolinie, a.s., IČ: 457 95 908, se sídlem Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem
    v Praze, oddíl B, vložka 1662 („ČSA"), napadající státní podporu ve formě podnákladových cen poskytovanou ze strany státu ČSA jako národnímu dopravci (dále jen „Dohoda"). Dle informací dostupných v médiích pak Dohoda, resp. ukončení činnosti společnosti HCA bylo schváleno usnesením vlády České republiky. Shora popsaná Dohoda spadá nepochybně mezi informace, které má Česká republika – Ministerstvo financí povinnost poskytnout podle zákona o svobodném přístupu k informacím a proto ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme o poskytnutí kompletního znění shora uvedené Dohody. Současně tímto žádáme o předání informací o existenci a obsahu veškerých práv a závazků České republiky vůči Travel Service a naopak, týkajících se společnosti HCA a jejího působení na trhu charterových leteckých dopravců.

Požadované informace, resp. kopii předmětné Dohody, prosím, zašlete na adresu společnosti KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Hvězdová 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78, k mým rukám. Jakékoliv náklady spojené s pořízením kopie požadovaného dokumentu a jejím zasláním jsme připraveni obratem uhradit.

Odpověď

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.