CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Za účelem shromáždění všech podkladů pro diplomovou práci z oboru zdravotnického práva Vás tímto žádám o poskytnutí informace:

  • plného textu odpovědi Ministerstva financí na dotaz SÚKL, sp. zn. 16/88 554/2011-162, vydaného dne 22.11.2011.

Žádám tímto o bezodkladné vyřízení mé žádosti a zaslání požadovaného dokumentu  na e-mailovou adresu uvedenou výše.

Odpověď:

V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme dopis Ministerstva financí č.j. 16/88554/2011- 162, o který jste požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V odpovědi na dotaz Státního ústavu pro kontrolu léčiv je vyčerněno několik slov identifikujících subjekt, který je účastníkem řízení vedeného ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Toto řízení nebylo ukončeno a v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,  ve znění pozdějších předpisů, platí zásada, že cenové kontrolní orgány zveřejňují informace o provedených kontrolách, kontrolovaných subjektech a výsledcích kontrol až po ukončení kontrol.

Vypuštění těchto identifikačních údajů nenaplňuje charakteristiku částečného nevyhovění žádosti o informace a nezakládá tedy důvod pro vydání rozhodnutí o odepření poskytnutí informace a žádným způsobem neomezuje využitelnost poskytnuté informace pro studijní účely, resp. zpracování diplomové práce.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář