CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

  1. Poskytnutí informace o tom, jaká část škody způsobené České republice ve výši  17500 EUR bude požadována od osob, které nezákonným jednáním škodu způsobily v kauzách Bergmann v. ČR a Prodělalová v. ČR., za situace, že je stát odsouzen Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku zaplatit právě tuto částku úspěšným stěžovatelům  za nerespektování jejich práva na rodinný život státem.
  2. Poskytnutí informace o tom, jaká část škody způsobené České republice byla v minulosti požadována od osob jednajících jménem státu, které nerespektováním základních práv škodu způsobily v kauzách v minulosti, když byl stát odsouzen Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku zaplatit finanční částky úspěšným stěžovatelům. Stačí orientační údaj za přiměřené časové období s uvedením počtu kauz o které se jedná a celkovou částku v Kč.

Odpověď:

Obracím se na Vás ve věci Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 4.1. 2012, ve které jste nás konkrétně požádal o:

  1. Poskytnutí informace o tom, jaká část škody způsobené České republice ve výši 17500 EUR bude požadována od osob, které nezákonným jednáním škodu způsobily v kauzách Bergmann v. ČR a Prodělalová v. ČR., za situace, že je stát odsouzen Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku zaplatit právě tuto částku úspěšným stěžovatelům za nerespektování jejich práva na rodinný život státem.
  2. Poskytnutí informace o tom, jaká část škody způsobené České republice byla v minulosti požadována od osob jednajících jménem státu, které nerespektováním základních práv škodu způsobily v kauzách v minulosti, když byl stát odsouzen Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku zaplatit finanční částky úspěšným stěžovatelům. Stačí orientační údaj za přiměřené časové období s uvedením počtu kauz o které se jedná a celkovou částku v Kč.

Bohužel Vás musím požádat, abyste se svojí žádostí o výše uvedené informace obrátil na Ministerstvo spravedlnosti, Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva, která má v souladu se zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod a související agendu plně ve své kompetenci.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář