CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

S ohledem na vyhlášku č. 315/1999 Sb. se chci informovat, zda platí oznamovací povinnost finančnímu úřadu i na tento způsob předávání dárků v rámci interního setkání zaměstnanců společnosti na společenské akci (plesu). Nejedná se o žádnou propagační ani reklamní akci obchodního charakteru a dle mého názoru tak není naplněn bod č. 2, který je jedním ze dvou znaků pro podávání takového oznámení příslušnému finančnímu úřadu (viz níže):

Soutěže, ankety a jiné akce o ceny, které je možno provozovat a podléhají oznámení místně příslušnému finančnímu úřadu (tj. finančnímu úřadu příslušnému podle sídla provozovatele) jsou v zákoně definovány těmito kumulativními znaky:

  1. provozovatel se zavazuje poskytnout účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem nepeněžité výhry, které u jednoho provozovatele v jednom kalendářním roce nepřesáhnou částku 200 000 Kč a hodnota jednotlivé výhry nepřesáhne 20 000 Kč.
  2. podmínkou účasti je zakoupení určitého zboží, služby nebo jiného produktu a doložení tohoto nákupu provozovateli nebo uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem zboží, služby nebo jiného produktu nebo účast na propagační či reklamní akci poskytovatele anebo provozovatele, a to i nepřímo prostřednictví jiné (další) osoby.

Pokud konkrétní soutěž, anketa nebo akce o ceny nenaplňuje oba uvedené znaky, např. chybí náhodný výběr výherce, nepodléhá režimu zákona.

Odpověď:

K Vašemu podání, které jsme obdrželi elektronickou poštou dne 30. ledna 2012, uvádíme:

Za předpokladu, že návštěvníci firemního plesu nebudou platit za vstupenky, které budou následně slosovány a 10ti vylosovaným výhercům předány drobné věcné ceny, nejedná se o soutěž, anketu či jinou akci o ceny ve smyslu § 1 odst. 5 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisu.

V případě, že by však účastníci firemního plesu vstupenky zakupovali, jednalo by se de facto o úhradu za službu a spolu s dalším znakem, a to náhodným výběrem výherce, by bylo třeba na předmětnou akci nahlížet jako na soutěž o ceny podle výše uvedeného ustanovení loterního zákona. V tomto případě by pořádání soutěže o ceny podléhalo ohlášení příslušnému finančnímu úřadu (viz vyhláška č. 315/1999 Sb.). Provozovatel takové soutěže by mohl výhercům poskytnout výhradně jen věcné výhry za podmínky, že hodnota jednotlivé výhry nepřesáhne částku 20 000 Kč a úhrnná hodnota výher nepřesáhne hodnotu 200 000 Kč.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář